CHỦ ĐỀ NĂM 2023 CỦA THÀNH PHỐ: "ĐẨY MẠNH CHỈNH TRANG, HIỆN ĐẠI HÓA ĐÔ THỊ - XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU - THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ" & CHỦ ĐỀ NĂM 2023 CỦA QUẬN: "TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, ĐÔ THỊ VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG"
Lượt truy cập: 565513
Trực tuyến: ...

Công khai TC tháng tháng 3/2023

Thời gian 08/03/2023 09:15

Tài chính 01/2023

Thời gian 06/01/2023 08:21

Tài chính 12/2022

Thời gian 31/12/2022 09:20

Tài chính 10/2022

Thời gian 13/10/2022 10:00

Tài chính 7/2022

Thời gian 15/07/2022 07:13

Tài chính 04/2022

Thời gian 13/04/2022 14:00

Tài chính 03/2022

Thời gian 22/03/2022 11:00

Công khai TC tháng 3/2022

Thời gian 23/02/2022 08:46

Tài chính 01/2022

Thời gian 13/01/2022 07:09