NĂM 2022 - ĐẨY MẠNH CHỈNH TRANG, HIỆN ĐẠI HÓA ĐÔ THỊ - XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2021

Cập nhật: 09/11/2021 16:13

Chiều ngày 08/11/2021, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Ngô Quyền đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2021. Để thích ứng linh hoạt và đảm bảo yêu cầu công tác phòng, chống dịch, Hội nghị được thực hiện bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, với sự tham dự của các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; các đồng Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở.

 Dự Hội nghị có đồng chí Đặng Đông Anh - Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; đồng chí Nguyễn Thị Hoài Giang - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Trưởng phòng Nghiệp vụ I; đồng chí Vũ Thị Loan - Ủy viên BTV Quận ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy; đại diện lãnh đạo các Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Quận ủy, Trung tâm Chính trị quận, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Vũ Thị Loan - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đã quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; những điểm mới, những quy định mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Để Hội nghị đạt kết quả cao, đồng chí đề nghị các đại biểu dự tập huấn sắp xếp thời gian để tham dự đầy đủ, tập trung chú ý nghe báo cáo viên truyền đạt nội dung; ghi chép đầy đủ, tiếp thu nội dung một cách hiệu quả; tích cực thảo luận để làm rõ những vấn đề cần quan tâm, nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở mình để cùng nhau tháo gỡ; thực hiện nghiêm túc quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đặng Đông Anh - Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy truyền đạt những nội dung cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp; những điểm mới của Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (thay thế Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng); Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm (thay thế Quy định số 47-QĐ/TW sau 10 năm thực hiện); Quy trình thực hiện một cuộc kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, thi hành kỷ luật Đảng.

Thông qua Hội nghị tập huấn đã giúp các cấp ủy, cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở các cấp nắm vững quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; nhận thức đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp về vai trò, vị trí, tầm quan trọng về công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; kỹ năng, phương pháp tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát. Qua đó nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn đối với đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát để tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong thời gian tới; xử lý, vận dụng các tình huống trong thực tiễn, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đã nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung trong 02 tháng cuối năm 2021, trong đó lưu ý các cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở cần rà soát, hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 gắn với các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan nội chính, giữa cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở với Ủy ban Kiểm tra Quận ủy trong thực hiện nhiệm vụ. Nắm bắt tình hình, kịp thời ngăn chặn những khuyết điểm, vi phạm khi còn mới manh nha; kiên quyết xử lý kỷ luật nghiêm minh khi vi phạm đã rõ; đảm bảo ổn định tình hình, giúp xây dựng các chi, đảng bộ cơ sở và Đảng bộ Quận Ngô Quyền vững mạnh toàn diện./.

Lượt truy cập: 500541
Trực tuyến: ...