NĂM 2022 - ĐẨY MẠNH CHỈNH TRANG, HIỆN ĐẠI HÓA ĐÔ THỊ - XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU

Liên đoàn Lao động Quận Ngô Quyền tổ chức tập huấn một số điểm mới của Bộ luật Lao động (sửa đổi) năm 2019

Cập nhật: 18/09/2021 13:00

Liên đoàn Lao động Quận Ngô Quyền tổ chức tập huấn một số điểm mới của Bộ luật Lao động (sửa đổi) năm 2019 thực hiện Quy chế dân chủ tại nơi làm việc và kỹ năng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận, ngày 15 tháng 9 năm 2021 tại Hội trường Trung tâm tư vấn pháp luật Liên đoàn Lao động thành phố, Liên đoàn Lao động Quận Ngô Quyền tổ chức tập huấn một số điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và kỹ năng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể cho các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch công đoàn cơ sở.

Dự lớp tập huấn có các đồng chí Vũ Ngọc Thức - UVBTV, Trưởng ban Chính sách Pháp luật Liên đoàn Lao động thành phố; đồng chí Phạm Tuấn Anh - Phó Trưởng ban Tài chính Liên đoàn Lao động thành phố; đồng chí Nguyễn Thị Kim Thoa, đồng chí Ngô Thị Minh Ngọc - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận; các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch công đoàn cơ sở.

Tại lớp tập huấn, các đồng chí học viên được nghe đồng chí Vũ Ngọc Thức, Trưởng ban Chính sách Pháp luật Liên đoàn Lao động thành phố phổ biến những điểm mới trong Bộ luật Lao động năm 2019; hướng dẫn, triển khai Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; hướng dẫn quy trình tổ chức Hội nghị người lao động và đối thoại định kỳ; hướng dẫn kỹ năng thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể. Đồng thời đồng chí giảng viên đã dành thời gian cho các đồng chí học viên trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình triển khai hoạt động tại các đơn vị.

Thông qua buổi tập huấn đã bổ sung các kiến thức về pháp luật lao động, các kỹ năng, phương pháp trong hoạt động tại cơ sở cũng như nâng cao kỹ năng thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể theo mục tiêu của khóa học đề ra đó là Biết - Cảm thấy - Làm.

Lượt truy cập: 500554
Trực tuyến: ...