CHỦ ĐỀ NĂM 2023 CỦA THÀNH PHỐ: "ĐẨY MẠNH CHỈNH TRANG, HIỆN ĐẠI HÓA ĐÔ THỊ - XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU - THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ" & CHỦ ĐỀ NĂM 2023 CỦA QUẬN: "TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, ĐÔ THỊ VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG"

QUẬN NGÔ QUYỀN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TỔ CHỨC KHÁM SƠ TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2023

Cập nhật: 13/11/2022 06:38

Trong ngày 13/11, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) Quận Ngô Quyền tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe cho 576 công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2023 trên địa bàn quận.

Để công tác khám sơ tuyển diễn ra thuận lợi và đạt kết quả cao. Hội đồng NVQS quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Hội đồng NVQS. Chỉ đạo Hội đồng NVQS 12 phường cùng với Ban CHQS quận làm tốt công tác rà soát, nắm chắc nguồn, số lượng nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và các trường hợp tạm hoãn và miễn NVQS theo quy định. Phối hợp với Y tế, Công an thực hiện khám sức khỏe theo đúng quy trình. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân và thanh niên nhận thức rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân đối với Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Do triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Luật NVQS, các chế độ chính sách của công dân khi tham gia NVQS. Vì vậy, hơn 70% công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ nhận lệnh gọi khám đều hăng hái tham gia khám sơ tuyển, đến đúng thời gian, địa điểm quy định và chấp hành tốt các yêu cầu khám sơ tuyển./.

Nguồn: Ban CHQS Quận Ngô Quyền

Lượt truy cập: 565513
Trực tuyến: ...