CHỦ ĐỀ NĂM 2023 CỦA THÀNH PHỐ: "ĐẨY MẠNH CHỈNH TRANG, HIỆN ĐẠI HÓA ĐÔ THỊ - XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU - THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ" & CHỦ ĐỀ NĂM 2023 CỦA QUẬN: "TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, ĐÔ THỊ VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG"

Đồng chí Đào Khánh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ, Trường ban Ban Tuyên giáo Thành ủy kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy trên địa bàn quận

Cập nhật: 07/04/2020 09:11

 

Lượt truy cập: 565513
Trực tuyến: ...