NĂM 2022 - ĐẨY MẠNH CHỈNH TRANG, HIỆN ĐẠI HÓA ĐÔ THỊ - XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU

Bầu 41 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ngô Quyền khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Cập nhật: 16/07/2020 16:00

Chiều 16/7, Đại hội đại biểu quận Ngô Quyền lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục chương trình làm việc.

Quang cảnh Đại hội

Đại hội đã nghe báo cáo về đề án nhân sự bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXIII; thảo luận tại các tổ đại biểu về đề án nhân sự và tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội được nghe báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Đào Trọng Đức, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận báo cáo Đề án nhân sự 

Đại hội được nghe các tham luận về một số giải pháp đột phá để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 – 2025 gắn với thực hiện Chương trình hành động số 76 của Ban Thường vụ Thành ủy, Chương trình hành động số 20 của Ban Thường vụ Quận ủy về thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; kinh nghiệm trong lãnh đạo công tác vận động nhân dân, huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị trong thực hiện dự án cải tạo chung cư cũ, xuống cấp nguy hiểm trên địa bàn phường; một số giải pháp tăng cường xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức tại Đảng bộ quận Ngô Quyền... 

Các đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội

Đại hội đã thống nhất cao bầu 41 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Quận ủy khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

 

Lượt truy cập: 500545
Trực tuyến: ...