CHỦ ĐỀ NĂM 2023 CỦA THÀNH PHỐ: "ĐẨY MẠNH CHỈNH TRANG, HIỆN ĐẠI HÓA ĐÔ THỊ - XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU - THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ" & CHỦ ĐỀ NĂM 2023 CỦA QUẬN: "TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, ĐÔ THỊ VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG"

Quận ủy Ngô Quyền tổ chức Hội nghị lấy kiến tham gia vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp

Cập nhật: 17/06/2020 10:25

Sáng 17/6, Ban Thường vụ Quận ủy Ngô Quyền tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 60 lấy ý kiến tham gia vào các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIII.


Đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị

Về Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, các đại biểu quận Ngô Quyền đánh giá báo cáo được xây dựng khoa học, bố cục chặt chẽ, nội dung có tính khái quát cao, đánh giá toàn diện các lĩnh vực; đồng thời rất cụ thể, chi tiết về số liệu để làm nổi bật các kết quả mà thành phố đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo, đại biểu cho rằng báo cáo cần đánh giá chi tiết, đưa ra chỉ tiêu cụ thể hơn về lĩnh vực quản lý quy hoạch, đô thị; đánh giá đúng thực tế và đặt ra định hướng về hạ tầng khu, cụm công nghiệp, công tác triển khai các dự án của thành phố. Về phương hướng phát triển trong nhiệm kỳ 2020-2025, có ý kiến cho rằng nên rút gọn từ 6 xuống 3, tránh lẫn giữa phương hướng và giải pháp. Chỉ tiêu phát triển đảng viên mới nên đặt ra là phát triển từ 15.000 đảng viên trở lên thay vì từ 15.000 đến 15.500 đảng viên. Ngoài ra, các ý kiến cũng tham gia thêm về cách diễn đạt, câu từ, bố cục tại một số mục.


Đồng chí Đào Trọng Đức, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận phát biểu tại Hội nghị

Tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 23, Hầu hết các ý kiến tham gia đều nhất trí cho rằng dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXII trình Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIII được chuẩn bị công phu, bố cục hợp lý, cấu trúc chặt chẽ, văn phong mạch lạc, có cơ sở khoa học vững vàng. Nội dung dự thảo Báo cáo đảm bảo tính khái quát, tổng hợp cao, đúng tính chất của một báo cáo chính trị của một Đảng bộ lớn trực thuộc Thành ủy. Đảm bảo đúng, đủ các nội dung theo yêu cầu của Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Thông tri 36-TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng thời, đề xuất chỉnh sửa một số nội dung về cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng, lãng phí; cụ thể giải pháp về công tác giải phóng mặt bằng các dự án của thành phố và quận trên địa bàn. Cần cân đối, tính toán tính khả thi của nhóm chỉ tiêu về đô thị, đất đai, tài nguyên môi trường, chỉ tiêu xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; chỉ tiêu thành lập tổ chức Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân./.

Văn phòng Quận ủy!

Lượt truy cập: 565513
Trực tuyến: ...