CHỦ ĐỀ NĂM 2023 CỦA THÀNH PHỐ: "ĐẨY MẠNH CHỈNH TRANG, HIỆN ĐẠI HÓA ĐÔ THỊ - XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU - THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ" & CHỦ ĐỀ NĂM 2023 CỦA QUẬN: "TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, ĐÔ THỊ VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG"

Hội nghị Thường trực Quận uỷ giao ban với lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023

Cập nhật: 16/09/2023 07:12

Chiều ngày 13/9, Thường trực Quận uỷ tổ chức Hội nghị hội nghị giao ban giữa Thường trực Quận uỷ với lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Trịnh Quang Trường, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận. Cùng dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Quận uỷ, Văn phòng Quận uỷ; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quận, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng khối Dân vận 12 phường.

Quang cảnh hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã triển khai hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đạt nhiều kết quả tốt, tiêu biểu là:

Công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện 16 tuyến đường kiểu mẫu, 02 tuyến ngõ văn minh đô thị tại 11/12 phường.

Vượt chỉ tiêu mô hình Dân vận khéo ngay trong quý I năm 2023; tính đến nay tổng số mô hình đang thực hiện là 300 mô hình (297 mô hình tại phường, 03 mô hình tại doanh nghiệp), tăng 27% so với kế hoạch.

Về đối thoại, toàn quận có 38 cuộc, trong đó 12 cuộc đối thoại định kỳ (12/12 phường, đạt 92,3% kế hoạch), 13 cuộc đối thoại chuyên đề (02 cấp quận, 11 cấp phường, đạt 280% kế hoạch) và 13 cuộc đối thoại đột xuất (05 cấp quận, 08 cấp phường).

Về hoạt động phản biện, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận đã tổ chức 01 hội nghị phản biện về dự thảo Kế hoạch của UBND quận thực hiện chủ đề năm 2023 của thành phố về “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số” và Chủ đề năm 2023 của quận về “Tăng cường quản lý đất đai, đô thị và giải phóng mặt bằng”. Cấp phường có 10/12 phường đã tổ chức 01 hội nghị phản biện (phường Lạc Viên, Cầu Tre dự kiến tháng 9).

Về hoạt động giám sát, cấp quận có 10 cuộc với 18 lượt đơn vị, đến nay đã thực hiện 04 cuộc với 08 đơn vị; cấp phường có 12 phường với 40 cuộc, đến nay đã 11 cuộc thực hiện, 18 cuộc đang triển khai.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đăng ký theo chương trình công tác năm, quý một cách kịp thời, có sáng tạo và sát với thực tế, kết quả 9 tháng hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản đảm bảo kế hoạch.

Các đại biểu phát biểu ý kiến

Tại hội nghị, các đồng chí Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng khối Dân vận 12 phường trao đổi ý kiến làm rõ những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong công tác vận động quần chúng Nhân dân, quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ và đổi mới trong 9 tháng đầu năm. Đồng thời, đề xuất một số kiến nghị liên quan đến thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, tổ chức lớp tập huấn công tác dân vận đối với các đồng chí Bí thư Chi bộ.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, các đồng chí lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận triển khai các nội dung cần triển khai thực hiện trong thời gian 3 tháng cuối năm và định hướng trong thời gian tới thuộc lĩnh vực phụ trách cho các đồng chí Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng khối Dân vận 12 phường.

Đồng chí Trịnh Quang Trường - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ,

Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận phát biểu chỉ đạo

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trịnh Quang Trường - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị: Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân về thực hiện chủ đề năm, nhiệm vụ chính trị, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, làm tốt công tác tuyên truyền giải phóng mặt bằng, đô thị, an sinh xã hội và một số những nhiệm vụ quan trọng khác. Thực hiện nghiêm túc 05 nội dung đổi mới Thường trực Quận ủy đã giao - là điểm nhấn khẳng định kết quả công tác thời gian qua. Làm tốt công tác xây dựng mô hình Dân vận khéo với 300 mô hình, vượt chỉ tiêu thành phố giao cùng với sự lan tỏa lớn.

Tuy vậy, còn một số tồn tại, hạn chế chưa nêu rõ, cần nhìn nhận để có phương pháp thực hiện đạt hiểu quả hơn như: Số liệu báo cáo chưa có tính hệ thống, chưa có tính xuyên suốt từ phường đến quận; Nhiều mô hình dân vận khéo chưa phát huy được tính lan tỏa đến cộng đồng, một số còn mang tính phong trào, đề nghị rà soát, mạnh dạn loại bỏ các mô hình không còn phù hợp, xây dựng mô hình “Dân vận khéo” theo hướng thiết thực, hiệu quả, không chạy theo thành tích.

Trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, khối Dân vận 12 phường cần khẩn trương rà soát các chỉ tiêu trong chương trình công tác Thường trực Quận ủy đã giao thuộc lĩnh vực của đơn vị, đánh giá cụ thể để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu; Tập trung cao công tác tuyên truyền, vận động các phong trào yêu nước, các ngày kỷ niệm của đất nước, của ngành; đặc biệt thực hiện tốt, hiệu quả 5 nhiệm vụ đổi mới; Tiếp tục rà soát, nghiên cứu, xây dựng mô hình mới đặc trưng của Quận Ngô Quyền; Tổ chức các cuộc phản biện ngay từ đầu năm, chọn lọc chủ đề, thực hiện đúng vai trò phản biện xã hội; tổ chức tốt Hội nghị đối thoại người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, giải quyết các điểm nóng; Tham gia các cuộc thi, có những bài thi chất lượng, có giá trị, phấn đấu đạt giải cao; Biểu dương phong trào dân vận khéo, tập trung tổ chức Hội nghị tổng kết cuộc thi tuyên truyền của Ban Dân vận Thành ủy (tháng 12/2023) chu đáo, hiệu quả; Tổ chức tốt công tác phục vụ Đại hội Mặt trận Tổ quốc và Hội Liên hiệp Thanh niên. Các đơn vị cần tích cực, đổi mới, sáng tạo hơn nữa để tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phấn hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2023.

Thanh Huyền

-----

Lượt truy cập: 565513
Trực tuyến: ...