"NĂM 2021 - ĐẨY MẠNH CHỈNH TRANG, HIỆN ĐẠI HÓA ĐÔ THỊ - XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU"

Hội nghị làm việc với các chi bộ tổ chức sinh hoạt điểm theo quy trình

Cập nhật: 10/05/2022 17:11

Chiều ngày 10/5/2022, Quận uỷ Ngô Quyền tổ chức Hội nghị làm việc với 11 Chi bộ về tổ chức sinh hoạt điểm theo quy trình. Tới dự chỉ đạo có đồng chí Phạm Văn Hà, Uỷ viên Thành uỷ, Bí thư Quận uỷ; đồng chí Trịnh Quang Trường, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận – Chủ trì.

           

Sau nghị nghe các đơn vị dự họp thảo luận, trao đổi tại hội nghị. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đề nghị 11 chi bộ, các đảng ủy cơ sở có chi bộ làm điểm, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy và các cơ quan, đơn vị chuẩn tốt một số nội dung sau:

          

          

Các chi bộ báo cáo xin ý kiến đảng ủy về nội dung, thời gian… tập trung chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt chuyên đề theo Quy trình như: Họp cấp ủy thống nhất nội dung sinh hoạt chuyên đề (tên chuyên đề); Phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên chuẩn bị chuyên đề; Họp cấp cấp ủy thông qua dự thảo báo cáo nội dung chuyên đề và dự thảo nghị quyết hoặc kết luận; Gửi dự thảo chuyên đề và dự thảo nghị quyết hoặc kết luận cho đảng viên trước khi sinh hoạt chuyên đề 5 ngày.

Đảng ủy cơ sở phân công cấp ủy viên hướng dẫn chi bộ chuẩn bị nội dung, địa điểm và các điều kiện cần thiết khác sinh hoạt chuyên đề, đảm bảo theo đúng yêu cầu. Báo cáo xin ý kiến các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy về tên chuyên đề, nội dung, thời gian sinh hoạt chuyên đề.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đảng ủy, chi bộ chuẩn bị nội dung, thời gian sinh hoạt chuyên đề theo Công văn số 754-CV/QU và theo Quy trình. Đối với Ban Chỉ đạo Quận ủy thực hiện Chỉ thị 10 hướng dẫn các đảng ủy, chi bộ về Quy trình, nội dung và xếp lịch dự sinh hoạt chi bộ ở các đơn vị làm điểm; đánh giá, rút kinh nghiệm báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy.

Sinh hoạt chuyên đề phải đảm bảo nội dung, quy trình, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đảm bảo tính thời sự, tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt./.

Lượt truy cập: 495142
Trực tuyến: ...