CHỦ ĐỀ NĂM 2023 CỦA THÀNH PHỐ: "ĐẨY MẠNH CHỈNH TRANG, HIỆN ĐẠI HÓA ĐÔ THỊ - XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU - THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ" & CHỦ ĐỀ NĂM 2023 CỦA QUẬN: "TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, ĐÔ THỊ VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG"

Phát động phong trào thi đua trong hoạt động của HĐND quận Ngô Quyền

Cập nhật: 31/08/2023 06:36

Chiều 30/8, Thường trực HĐND quận Ngô Quyền tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua trong hoạt động của HĐND quận và 12 phường, nhiệm kỳ 2021 – 2026; triển khai Ký kết giao ước thi đua năm 2023 với chủ đề “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND”.

Đây là một trong những nội dung của HĐND quận nhằm đổi mới, hoạt động HĐND các cấp theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả; nâng cao trách nhiệm, vai trò trước cử tri và Nhân dân; khẳng định vị thế vai trò của cơ quan dân cử trên địa bàn quận.

Các khối thi đua Ký kết chương trình thi đua năm 2023.

Phong trào thi đua nhằm tạo không khí sôi nổi trong hoạt động của các Ban, các Tổ Đại biểu và đại biểu HĐND quận, phường được thực hiện xuyên suốt từ nay đến hết nhiệm kỳ. Nội dung các tiêu chí thi đua tập trung vào các vấn đề trọng tâm: xây dựng và ban hành các Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo, điều hành để triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết của cấp uỷ, nghị quyết của HĐND các cấp hằng năm và cả nhiệm kỳ 2021-2026; đổi mới công tác chuẩn bị kỳ họp và tổ chức các hoạt động tại kỳ họp; tăng cường các hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND các cấp theo hướng ngày càng hiệu quả, sát yêu cầu thực tế, giải quyết được các vấn đề phát sinh từ thực tiễn; nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND...

Đồng chí Trịnh Quang Trường Phó Bí thư Quận ủy – Chủ tịch HĐND quận Ngô Quyền phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Lưu Thị Bích Thủy, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Quốc Bình phát biểu hưởng ứng tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Quang Trường Phó Bí thư Quận ủy – Chủ tịch HĐND quận Ngô Quyền yêu cầu Khối thi đua của các Tổ Đại biểu HĐND quận, HĐND 12 phường cần tích cực triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung phong trào thi đua do HĐND quận phát động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của HĐND, để HĐND các cấp thực sự là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Các Tổ Đại biểu HĐND quận và Thường trực HĐND 12 phường thống nhất đơn vị làm khối trưởng hàng năm để thuận tiện công tác tổ chức xét thi đua, khen thưởng. Chủ tịch HĐND quận Ngô Quyền nêu rõ, đối với các Ban HĐND và các đại biểu HĐND quận thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, qua quá trình theo dõi, đánh giá, Thường trực HĐND quận sẽ lựa  chọn và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Các khối thi đua Ký kết chương trình thi đua năm 2023.

Tại Hội nghị, các khối thi đua Ký kết thi đua năm 2023, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức nhiệm vụ đề ra trong chương trình, kế hoạch công tác năm và cả nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần tích cực phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội địa phương. 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Lượt truy cập: 565513
Trực tuyến: ...