CHỦ ĐỀ NĂM 2023 CỦA THÀNH PHỐ: "ĐẨY MẠNH CHỈNH TRANG, HIỆN ĐẠI HÓA ĐÔ THỊ - XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU - THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ" & CHỦ ĐỀ NĂM 2023 CỦA QUẬN: "TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, ĐÔ THỊ VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG"

Quận Ngô Quyền ký kết phối hợp xây dựng đô thị văn minh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Cập nhật: 31/08/2023 06:30

Chiều 29/8, UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ngô Quyền và Hội Doanh nghiệp quận Ngô Quyền ký kết chương trình xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, tuyến ngõ văn minh đô thị; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Nhằm chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, UBND quận Ngô Quyền tập trung xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu, tuyến ngõ văn minh đô thị. Bước đầu, quận thực hiện thí điểm tại 16 tuyến đường và 1 tuyến ngõ. Đối với các tuyến đường kiểu mẫu, ngoài áp dụng 18 tiêu chí theo Quyết định của thành phố, quận bổ sung thêm 7 tiêu chí gắn với yêu cầu phát triển kinh tế, chuyển đổi số, bảo đảm phòng cháy, chữa cháy; tuyến ngõ kiểu mẫu áp dụng 10 tiêu chí.

Toàn cảnh Hội nghị.

UBND quận phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam quận ký kết chương trình xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, tuyến ngõ văn minh đô thị.

Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ trên, UBND quận phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong các tầng lớp nhân dân, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu, tuyến ngõ văn minh đô thị trên địa bàn. Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận xây dựng mới mô hình dân vận khéo “Tuyến đường văn minh, đô thị”; tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình xây dựng văn minh đô thị “Phân loại rác thải tại nguồn”; “Sân chơi cộng đồng”; “Ngõ, phố Xanh-Sạch-Đẹp”; “Tổ dân phố không rác”… Đồng thời, phát động phong trào thi đua “Toàn dân tham gia xây dựng mô hình tuyến đường văn minh, đô thị”…

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận ký kết chương trình phối hợp với Hội Doanh nghiệp quận hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển

sản xuất-kinh doanh.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ngô Quyền ký kết chương trình phối hợp với Hội Doanh nghiệp quận nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển sản xuất-kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng thu ngân sách địa phương. Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tuyên truyền, vận động các tổ chức thành viên chỉ đạo cho các cơ sở trực thuộc tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân quảng bá sản phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thương mại trên địa bàn quận. Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện nghiêm việc nộp thuế tại quận; tạo điều kiện hỗ trợ quỹ “Vì người nghèo” và công tác an sinh xã hội trên địa bàn./.

Nguồn: Cổng tin tức thành phố Hải Phòng

Lượt truy cập: 565513
Trực tuyến: ...