"NĂM 2021 - ĐẨY MẠNH CHỈNH TRANG, HIỆN ĐẠI HÓA ĐÔ THỊ - XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU"

Đảng ủy phường Lê Lợi tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề công tác Đảng quý 2/2022:

Cập nhật: 09/05/2022 12:49

Sáng 4/5/2022, Đảng ủy phường Lê Lợi tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề
công tác Đảng quý 2/2022:

           
- Chủ trì tại hội nghị đồng chí Trần Thắng Lợi – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch
HĐND phường Các đồng chí trong BTV Đảng ủy, các đồng chí trưởng khối dân vận, chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, đồng chí Thường trực Đảng ủy, phụ trách Tuyên giáo, Văn phòng, Tổ chức và các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc Hội nghị đã tập trung thảo luận các nội dung trong kế hoạch Đại hội chi bộb nhiệm kỳ 2022-2025, công tác phát triển Đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát, công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/QU, ngày 15/12/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy Ngô Quyền về củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên tại Đảng bộ Quận Ngô Quyền trong tình hình hiện nay; Nghị quyết số 04-NQ/QU, ngày 15/12/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy Ngô Quyền về tăng cường lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Quận Ngô Quyền trong tình hình mới; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII; Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành uỷ về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Việc thực hiện quy trình sinh hoạt chi bộ. Phát biểu tại hội nghị đồng chí Trần Thắng Lợi yêu cầu các chi bộ nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên, đặc biệt đối với đảng viên KT2. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ chuyên đề và định kỳ theo bộ quy trình hướng dẫn của quận, đảm bảo sinh hoạt định kỳ 12 lần /năm, sinh hoạt chuyên đề 4 lần/năm, sổ nghị quyết phải ghi chép đầy đủ các nội dung đã triển khai. Công tác phát triển đảng viên phải được quan tâm từ đào tạo, bồi dưỡng, quan tâm phát triển đảng viên tại khối đường phố. Đại hội chi bộ thực hiện theo đúng nội dung kế hoạch. Công tác kiểm tra giám sát đảng viên phải được quan tâm, đối với đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm phải ngăn chặn, giặp gỡ, trao đổi. Tăng cường công tác tuyên truyền các nghị quyết, kết luận đối với 100% đảng viên trong chi bộ.

Lượt truy cập: 495144
Trực tuyến: ...