"NĂM 2021 - ĐẨY MẠNH CHỈNH TRANG, HIỆN ĐẠI HÓA ĐÔ THỊ - XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU"
Lượt truy cập: 495114
Trực tuyến: ...

Hướng dẫn 06-HD/BTCQU, ngày 29/11/2019 của Ban Tổ chức Quận ủy Một số nội dung công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cập nhật: 27/02/2020 16:44

Các tin đã đăng