CHỦ ĐỀ NĂM 2023 CỦA THÀNH PHỐ: "ĐẨY MẠNH CHỈNH TRANG, HIỆN ĐẠI HÓA ĐÔ THỊ - XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU - THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ" & CHỦ ĐỀ NĂM 2023 CỦA QUẬN: "TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, ĐÔ THỊ VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG"
Lượt truy cập: 565513
Trực tuyến: ...

Hướng dấn số 02-HD/VPQU, ngày 15/11/2019 của Văn Phòng Quân ủy về Biên tập báo cáo chính trị cho các loại hình tổ chức cơ sở Đảng

Cập nhật: 27/02/2020 16:40

Các tin đã đăng